Skip to main content

Rólunk

A Közösségről

A jó közösség a nehézségekkel szemben támaszt nyújt a pszichénk számára. Olyan egészséges kapcsolatokra buzdít, ahol az egyéniség nagy tiszteletet élvez. Nyitott és változó természetű, mint mi magunk. Egy ilyen közösségben minden hang egyformán fontos és értékes, minden résztvevőnek van helye.

A közösséghez tartozásról

Az ember a történelem folyamán mindig társas környezetben élt. A különböző szintű közösségekben (család, törzs, falu) a mindennapi élet lényege volt a társas érintkezés. A nagy léptékű társadalmak megjelenésével azonban a társadalmi létnek ez az ősi kerete, a közösségbe való tömörülés, ahol mindenki ismert mindenkit, megszűnt létezni. A közösségi hovatartozás hatással van ránk.

Minden nő és minden férfi rendelkezik azzal a veleszületett erővel, hogy változ(tat)hat, alakulhat és alakíthat személyesen vagy kollektív módon, vagy akár globálisan is. Aki viszont nem akar változni, az nem fog tudni felkészülni a világban zajló változásokra sem.

Nagyon fontos, hogy nőként más nőkkel is szoros kapcsolatban legyünk. Ez nem csupán személyes jóllétünk és fejlődésünk szempontjából döntő jelentőségű, hanem a nagyobb közösség ereje miatt is rendkívül vonzó.

Nők, akik már csatlakoztak a közösséghez

Közösségünkben a fejlődni vágyó nők nem a két nem különbözőségének hangsúlyozásában, hanem a férfi és női minőség egymást kiegészítő természetében hisznek. Számukra fontos a nemek közötti különbség, azonban mindkét nem hordozza ezeket a minőségeket - a két nem egymással kiegészülve élheti át a teljességet. Tudják, hogy nem mások hibáztatásával juthatnak előbbre és nem is a férfiak devalválásával kerülhetnek közelebb önmagunkhoz.

Olyan nők ők, akik az élet realitásában a lehetőségeket látják a fejlődésre, a változásra. Akik tudják, hogy a felnőtt lét egyik legfontosabb feladata a felelősségvállalás önmagunkért és a másikért.
Ezek a nők a változáshoz készek feláldozni eddigi gondolkodásukat és viselkedési mintáikat és elfogadják azt, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni a fejlődésért cserében. Tisztában vannak azzal is, hogy a befektetett munka hosszú távon megtérül az egyéni életükben és a partnerkapcsolataikban egyaránt.

Ők olyan nők, akik tudják, hogy nem mások hibáztatásával juthatnak előbbre és nem is a férfiak devalválásával kerülhetnek közelebb önmagunkhoz. 

Ezek a nők a változáshoz készek feláldozni eddigi gondolkodásukat és viselkedési mintáikat és elfogadják azt, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni a fejlődésért cserében. Tisztában vannak azzal is, hogy a befektetett munka hosszú távon megtérül az egyéni életükben és a partnerkapcsolataikban egyaránt.

Kiknek ajánlom ezt a Közösséget?

Azoknak a nőknek ajánlom ezt a közösséget, akik képesek a szenvedésben meglátni a lehetőséget is, és nem az újabb és újabb szenvedéseket élik csak meg, hanem azokat meghaladva, egy magasabb szintre lépnek, és felvállalják hogy az élet olykor kínokat is elénk sodor.

Azoknak, akik nem ismételni szeretnének, hanem egyre magasabbra kerülni az emberi létezés korlátlan lehetőségében.

Ajánlom azoknak is, akik valódi önismeretre vágynak. A New Age által kínált egó megszüntetés helyett, az egó megdolgozását, kifényesítését választják.

Azoknak, akik tudnak és akarnak abban hinni, hogy ott van minden lehetőség bennük, mindent megkaptak a fejlődéshez és ezekhez a képességekhez el is tudnak jutni és meg is tudják valósítani azokat. Sőt, azt is tudják, hogy ezt senki nem tudja helyettük megtenni, és ők sem tudják más helyett.

És főleg ajánlom azoknak a nőknek, akik tudnak alázatosak lenni abban, amit éppen tesznek, mert látják a mélyebb összefüggéseket, és akik elég bátrak ahhoz, hogy elinduljanak a belső világuk felé. Akik a szabadságot nem mástól várják, hanem hisznek abban, hogy önmagukban is megvalósíthatják.

Végül ajánlom azoknak, akik hisznek az igazi emberi értékekben, abban, hogy a nők és a férfiak képesek egymással és egymás mellett, egymás által kiegészülni.

Integrál szemlélet

A wilberi integrál szemlélet átfogó, részletekbe menő tanításával nem foglalkozunk, de a Közösségünkben zajló egyéni és csoportos pszichoterápiás munkánkat, a központban szervezett programokat, valamint az egész szervezeti működésünket ez határozza meg.

Az amerikai filozófus, író, Ken Wilber által megalkotott integrál szemlélet egy olyan elmélet és gyakorlatrendszer, amely szintetizálja a nyugati pszichoterápiás, pszichológiai ismereteket, valamint a spirituális bölcseleti hagyományok tudatról szóló tanításait.

Az integrál elmélet szerint a  tudat állapotai meghatározzák, hogy mit látunk (észlelünk, veszünk észre) a világból, a tudat struktúrái pedig, hogy hogyan értelmezzük az észlelt jelenségeket. Felnövésünk folyamata során a tudatstruktúrákkal dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak egyre okosabbá, tájékozottabbá válunk, hanem a különböző intelligenciáink (kognitív, erkölcsi, érzelmi, kinesztetikus, spirituális stb.) és kompetenciáink egyre nagyobb tudatossággal, egyre magasabb szinteken jelennek meg. Ez egy felépítő útA felébredés a tudat állapotaival való munkát, a lebontás útját jelenti. Kitartó gyakorlással az Abszolút Valóságot tapasztalhatjuk meg az elfedő rétegek (ego, személyiség, tér/idő) átdolgozása során.

Szakemberek az Integrál Női Közösségben

Az Integrál Női Közösség vezetőségében szakemberek: klinikai szakpszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek és a pszichológia határterületeinek tapasztalt képviselői dolgoznak.

Közösségünk alapítójaként az elsődleges célom az ítélkezésmentes légkör megteremtése, illetve a hozzánk forduló nők megfigyelése, hangjuk meghallása és a jelenlegi választásaik megértése. Szeretnék támaszt nyújtani abban, hogy a nők önmaguknak tudjanak segíteni, hogy idővel el tudjanak indulni és képes legyenek megvalósítani egy, a jelenlegitől eltérő, magasabb szintű választást saját életükben — Más hangon, tabuk nélkül. 

Küldetésünk

Amikor egymásnak segítünk abban, hogy mi nők elkezdjünk saját magukért beszélni, mi magunk is erősebbekké válunk, és így olyan női támogató közösségeket építünk, amelyek képesek legyőzni az akadályokat és megelőzni a kiszolgáltatottságot. A Más hang megtalálása segíti a nő személyiségének felnövesztését, ellenállókepességének erősítését, csökkenti az önfeladás érzését, szilárdítja az önbecsülést, támogatja a szükségletek kimondását és az önérvényesítést. Ez nemcsak az egyén szintjén tud megerősödni, hanem egyének között is – családjainkban, lakókörnyezetünkben, munkahelyeken, városainkban, stb. 

Hiszem, hogy a 21. század egyik legfontosabb feladata, hogy az emberek, a nők és férfiak közötti együttélés kölcsönös tiszteleten alapuljon, és egyenrangú kapcsolódások alakuljanak ki közöttük. Ez nem kizárólag női feladat, ehhez szükség van a férfiak aktív munkájára is!