Skip to main content

Más hangon...

Egy olyan világban, amely a szeparáció fenntartását szorgalmazza és megszállottan küzd az emberek elkülönítésén, mi, nők nem kevesebbet tehetünk, mint hogy jó érzékkel egyszerűen félretoljuk ezeket az elkülönítő előítéleteket és rögtön magáról a lényegről kezdünk el beszélgetni, tabuk nélkül Más hangon. A Más hang a női hang visszaszerzése, a nő önmagáról alkotott képéről és az emberi kapcsolatairól szól. 

Mit jelent a Más hang?

A Más hang az önbecsülés megtartásával kialakított énképviselet hangja.

Hogyan jutottam el a Más hang elmélethez?

Dr. Carol Gilligan pszichológus professzor (Ken Wilber kollégája, aki az integrál elmélet kidolgozója) kutatása hívta fel a figyelmem arra a tézisre, amit szakmai tapasztalatom is megerősített. Gilligan azt állítja, hogy amikor a nők a konfliktusaikról, traumáikról végre beszélni kezdenek, sokan felfedeznek magukban egy olyan belső hangot, ami nem azonos a beszédre való képességgel. A nők beszámolója szerint ez a belső, vagy internalizált hang azt üzeni nekik, hogy a kapcsolataikban "önző” dolog lenne felszólalni és kiállni a saját érdekeik mellett. Sőt, ez a belső hang megkérdőjelezi, hogy egyáltalán tudják-e, mit is akarnak igazán. Ez a hang azt sugallja nekik, hogy nincs kellő tapasztalatuk arról, mit is kellene tenniük bizonyos helyzetekben.

Párhuzamosan Gilligan felfedezésével én is azt találtam, hogy ezek a nők (és belőlük van több) elkezdtek félni attól, hogy ha beszélni kezdenek, ha kifejezik a szükségleteiket, akkor elítélik, bántják őket, nem fogják meghallgatni, megérteni őket, és a beszéd csak tovább bonyolítja majd a helyzetüket. Ezért ők úgy döntöttek, hogy jobb „önzetlennek” maradni, nem szólni, és megőrizni a békét. Így a vágyaik, szükségleteik, nehézségeik kommunikálása ennek a belső hangnak a tilalma alá került. Tabusítva lett. Ami végeredményben önmaguk feladásához, a problémáik teljes elfojtásához vezetett. Ez alapvetően egy jó szándékkal meghozott választás, ami pszichológiai értelemben védelmet jelent a nők számára, valamint mások érzéseinek és szempontjainak figyelembe vételére motiválja őket. Amikor a nők elnyomják a saját hangjukat, akkor tudatosan vagy tudattalanul, de egy férfi dominanciájú civilizációt és egy olyan együttélési mód fennmaradását erősítik, ami a nők elkülönítésén alapul. Így lett központi szerepe a női hangnak a patriarchális világ fenntartásában, majd átalakításában. Bármilyen is legyen a te belső hangod, úgy tűnik, hogy hosszú távon a hang elvesztése nem vezet igazi szabadsághoz, csak a tabuk fennmaradását eredményezi.

Hogyan tudjuk mi, nők beteljesíteni a feladatainkat, hogyan tudunk önmagukról beszélni, hogy ha önzetlennek és olyan valakinek mutatjuk magukat, akinek se hangja, se vágyai nincsenek?

Ha jó dolog, jó érzés készségesnek lenni az emberekkel, értük cselekedni, odafigyelni mások érzéseire és gondolataira, empatikusan és figyelemmel tekinteni az életükre, akkor ugyan miért „önző” dolog mindezt magunkért is megtenni? Ezt a kérdést újra és újra felteszem, szembe állítva azt a nők önkárhoztatásával, az önmegtagadásra és önárulásra vezető késztetésükkel. 

A nők viszonyulása a konfliktusos helyzetekhez komoly és szomorú tanulságokat mutat, hiszen a nők hosszú időn át folyamatosan csak azt tartották szem előtt, hogy megőrizzék és fenntartsák a kapcsolataik rendjét és kommunikációs szabályait. Még akkor is, amikor azok már rég nem adtak elégedettséget és nem jelentették az elvárt kapcsolati normát. Azonban az önzetlenség nem egyenlő az önzetlenségnek tűnő állapottal. Ez utóbbit hívom én hamis önzetlenségnek. Persze a másikért tenni akarás fontos dolog, de nagyon sok nő azért vonul háttérbe, mert attól fél, ha kifejezi a vágyait, a szükségleteit, akkor majd elítélik, vagy bántani fogják. Egyszerűen fogalmazva: ha hallatja a hangját, annak negatív következménye lesz. Így a hangjuk elvesztése önmaguk elvesztését jelenti valójában.  

Én határozottan állítom, hogy csak a fejlődés adhatja meg a nők számára azt, ami változást hozhat a hangjukban.

Mit értek HANG alatt? 

A hang szó alatt ugyanazt értem, amit általában az emberek, amikor önmagukról (self) beszélnek. Az önkifejezés egyik formája, ami kiejtett beszédhangot képez, természetes, kulturális és univerzális. Levegővételből, hangból, szavakból, ritmusból és nyelvből épül fel. A hang fontos pszichológiai eszköz és csatorna is egyben, amely összeköti a belső és a külső beszédet. Amennyiben van hangunk, emberek vagyunk és ha van mit mondanunk, akkor vagyunk valakik. Ugyanakkor a beszéd a hallgatástól is függ, attól, hogy meghallgatnak-e. Az új hang szembeszegül mindezzel, és nem választható el a kapcsolatoktól. 

Mit értek MÁS hang alatt?

A Más hang az önbecsülés megtartásával kialakított énképviselet hangja. A Más hang megtalálása egy új lehetőség, a személyek közötti kapcsolatok lakmusz tesztje és a pszichés jóllét mérőeszköze. Ez a kapcsolat hangja is egyben — a "fontos másikkal" való kapcsolat hangja. Ez a hang azonban nem azonos az önzetlenségbe burkolt önalávetés hangjával, sem az annak ellenpólusát jelentő, úgynevezett nyílt "amazon" hanggal. Ez utóbbi használatával ugyanis a nő kirántja kardját és harciasan védi a saját igazát a másikkal szemben. Ilyenkor férfiasan küzd, akár a végkimerülésig. Ez a hang nagyon jól érvel, de egyben pusztít is: megsemmisíti azt a "fontos másikat" személyiségében, integritásában. Ez a hang sem segíti a személyiség fejlődését és nem hoz kölcsönös kapcsolati elégedettséget.

A Más hang megtalálása segíti a nő személyiségének felnövesztését, ellenállókepésességének erősítését, csökkenti az önfeladás érzését, szilárdítja az önbecsülést, támogatja a szükségletek kimondását és az önérvényesítést. Ez nemcsak az egyén szintjén tud megerősödni, hanem egyének között is – családjainkban, lakókörnyezetünkben, munkahelyeken, városainkban egyaránt. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nők megtalálják ezt a Más hangot. A legfontosabb jelző ebben a kontextusban a “más”. Ha a nők megtalálják ezt a bizonyos hangot, akkor sok minden a helyére kerül, ami nemcsak a mikro-, hanem a makrokörnyezetre is hatással lehet.

Ennek a folyamatnak a támogatására született meg a Más hangon programsorozat, ahol a hang megtalálásán dolgozunk különféle terápiás eszközökkel. Ugyanezt a célt szolgálják a meghirdetett programjaink, képzéseink is. Az Integrál Női Közösség olyan nőkből álló támogató közösség, ahol tabutémákat dolgozunk fel és ennek révén előkészítjük annak a bizonyos Más hangnak a megtalálását.

Rachel alairas